Alfa (Α, α) – De eerste Griekse letter om te kopiëren en plakken

ALPHA ↑
Α
kopie
ALPHA ↓
α
kopie

Alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet. Het wordt ook gebruikt als symbool voor verschillende dingen, waaronder:

  • Het begin of het eerste principe van iets
  • De hoogste rang in een hiërarchie
  • Een maatstaf voor investeringsrisico
  • Het begin of de eerste: Alfa en omega zijn respectievelijk de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Ze worden vaak gebruikt om het begin en het einde weer te geven.
  • Schepping: In Genesis schept God de wereld in zes dagen en rust uit op de zevende. De eerste letter van het werk van elke dag wordt geschreven in het Hebreeuws, dat geen klinkers heeft. Vertaald naar het Grieks zijn deze vier letters alfa (Α), tau (Τ), ypsilon (Υ) en sigma (Σ). Dit heeft ertoe geleid dat alfa wordt gebruikt als symbool voor de schepping.
  • Stabiliteit: De hoofdlettervorm van alfa ziet eruit als een piramide met een brede basis en een smalle punt.

Wat betekent de Griekse letter alfa?

Alfa wordt in de wiskunde en wetenschap vaak gebruikt om verschillende dingen aan te duiden. In de natuurkunde zijn alfadeeltjes de kernen van heliumatomen. In de biologie is alfataxonomie de indeling van organismen in groepen op basis van hun overeenkomsten.

In de financiële wereld is alfa een maatstaf voor de mate waarin een belegging beter of slechter presteert dan de markt. Een positieve alpha geeft aan dat de investering meer geld heeft opgebracht dan verwacht, terwijl een negatieve alpha aangeeft dat de investering geld heeft verloren.

De geschiedenis van de Griekse letter alfa

De Griekse letter alfa werd voor het eerst gebruikt in het Myceens Grieks, de vroegste vorm van geschreven Grieks. Het vroegste Griekse alfabet had slechts 24 letters, en alfa was de eerste letter. Het was de Myceense vorm van de letter, die leek op de latere Fenicische letter.

De Grieken leenden het Fenicische alfabet rond de 9e eeuw voor Christus en pasten het aan hun eigen taal aan door enkele symbolen en klankwaarden te veranderen. De letter alfa staat voor een stemhebbende glottale stop in Myceens Grieks en Klassiek Grieks. In modern Grieks staat hij voor een korte klinker /a/.

De hoofdletter Α wordt onder andere gebruikt als symbool voor absolute waarde, oppervlakte en alfadeeltjes.