Van alfa tot omega: Griekse letters om te kopiëren

Wat zijn Griekse letters en symbolen?

In wiskunde: weergave van variabelen en constanten
In natuurkunde: weergave van fysische grootheden
In de scheikunde: weergave van elementen en moleculen
In de biologie: weergave van genen en eiwitten

Het Griekse alfabet heeft 24 letters. De zeven klinkers zijn: α (alfa), ε (epsilon), η (eta), ι (iota), ο (omicron), υ (ypsilon) en ω (omega).

Ω
kopie
ω
kopie
Ψ
kopie
ψ
kopie
Χ
kopie
χ
kopie
Φ
kopie
φ
kopie
Υ
kopie
υ
kopie
Τ
kopie
τ
kopie
Σ
kopie
σ
kopie
Ρ
kopie
ρ
kopie
Π
kopie
π
kopie
Ο
kopie
ο
kopie
Ξ
kopie
ξ
kopie
Ν
kopie
ν
kopie
Μ
kopie
μ
kopie
Λ
kopie
λ
kopie
Κ
kopie
κ
kopie
Ι
kopie
ι
kopie
Θ
kopie
θ
kopie
Η
kopie
η
kopie
Ζ
kopie
ζ
kopie
Ε
kopie
ε
kopie
Δ
kopie
δ
kopie
Γ
kopie
γ
kopie
Β
kopie
β
kopie
Α
kopie
α
kopie

De meest voorkomende Griekse letters en symbolen
Er zijn veel verschillende Griekse letters en symbolen die gebruikt kunnen worden om te kopiëren. Enkele van de populairste zijn: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ . Elk van deze letters heeft een andere betekenis en kan op verschillende manieren worden gebruikt.
De geschiedenis van Griekse letters
Griekse letters worden al sinds de 9e eeuw voor Christus gebruikt. Het vroegst bekende gebruik van het Griekse alfabet komt van de Feniciërs, die het gebruikten om hun taal te schrijven rond de 14e eeuw voor Christus. De Grieken pasten het Fenicische alfabet aan en brachten enkele wijzigingen aan om het aan hun eigen taal aan te passen. Tegen de 8e eeuw v.Chr. werd in de meeste delen van Griekenland het Ionische alfabet gebruikt, dat vergelijkbaar was met het Fenicische alfabet maar met enkele extra letters.

Griekse letters werden voor het eerst gebruikt om getallen weer te geven in de Ilias, waar ze werden gebruikt om metingen aan te geven. Vroeger waren er veel verschillende dialecten van het Grieks en elk dialect had zijn eigen set symbolen om getallen weer te geven. In de klassieke oudheid was er echter een standaardset symbolen die in heel Griekenland werd gebruikt.

Gebruik de Griekse letters samen met onze lettertypegenerator.
Griekse letters in wiskunde
In de wiskunde is het gebruik van Griekse letters niet zo gebruikelijk als in andere wetenschapsgebieden. Er zijn echter enkele gevallen waarin Griekse letters worden gebruikt. Een voorbeeld is pi (π), een veelgebruikt symbool in de meetkunde. Andere symbolen die Griekse letters gebruiken zijn e voor exponentiële groei en i voor imaginaire getallen.
Griekse letters in natuurkunde
In de fysica worden Griekse letters gebruikt om verschillende fysische grootheden voor te stellen. Zo wordt alfa (α) gebruikt om de fijnstructuurconstante weer te geven, terwijl bèta (β) staat voor de β-functie in de kwantumveldentheorie. Gamma (γ) wordt gebruikt om de verhouding van de magnetische momenten van het proton en het elektron aan te geven, en delta (δ) staat voor het faseverschil tussen twee golven.

Andere Griekse letters die vaak gebruikt worden in de fysica zijn epsilon (ε) voor de elektrische diëlektrische constante, mu (μ) voor de magnetische permeabiliteit, nu (ν) voor de kinematische viscositeit en pi (π) voor de verhouding van de omtrek van een cirkel tot zijn diameter.
Griekse letters in de scheikunde
In de scheikunde worden de Griekse letters α, β en γ gebruikt om de primaire, secundaire en tertiaire koolstofatomen in een molecule weer te geven.
Griekse letters in de financiële wereld
In de financiële wereld worden sommige Griekse letters gebruikt als wiskundige symbolen om verschillende soorten risico’s aan te duiden. Zo wordt alfa gebruikt om het risico van een waardepapier of investering ten opzichte van de markt weer te geven, terwijl bèta de volatiliteit van een investering meet. Gamma wordt gebruikt om de mate van verandering in de delta van een optie te berekenen en vega vertegenwoordigt de hoeveelheid waarmee de prijs van een optie verandert als reactie op een verandering in de volatiliteit. Dit zijn maar een paar voorbeelden – er zijn nog veel meer Griekse letters die een specifieke betekenis hebben in de financiële wereld.