Beta (Β, β) – De tweede Griekse letter voor kopiëren en plakken

BETA ↑
Β
kopie
BETA ↓
β
kopie

Beta is de tweede letter in het Griekse alfabet.

De geschiedenis van de Griekse letter beta

De Griekse letter βeta is afgeleid van de Fenicische letter beth. De Fenicische letter stond voor een stemhebbende bilabiale stop /b/. De Grieken veranderden deze letter in de klank /v/ en noemden hem βήτα, wat leidde tot zijn moderne Engelse naam beta.

βeta werd oorspronkelijk geschreven als een vierkant – zoals de meeste andere Griekse letters – en is nog steeds aanwezig in sommige handgeschreven lettertypes. In vroeg gedrukte Griekse teksten leek bèta op onze moderne kleine letter b. In de late Middeleeuwen kreeg Beta de bekende ovale vorm die we nu kennen.

Er zijn verschillende theorieën over waar βeta vandaan kwam als tweede letter van het Griekse alfabet.

Gebruik in wiskunde en wetenschap: Hoe wordt bèta in deze vakgebieden gebruikt?

In meetkunde wordt bèta gebruikt om het tweede hoekpunt van een driehoek te benoemen na alfa (α).

In goniometrie wordt bèta gebruikt als naam voor een van de hoeken in een rechthoekige driehoek. De andere twee hoeken worden alfa (α) en gamma (γ) genoemd.

In calculus wordt bèta gebruikt als plaatsvervangende variabele in vergelijkingen. In de formule om het volume van een rechthoekig lichaam te bepalen, V = lwh, kan bèta bijvoorbeeld worden gebruikt om de breedte (w) weer te geven.

Bèta wordt ook veel gebruikt in de scheikunde om het volgende weer te geven:

  • Het atoomnummer van boor
  • Het massagetal van broom
  • Een maat voor radioactiviteit