Delta (Δ, δ) – De vierde Griekse letter voor kopiëren en plakken

DELTA ↑
Δ
kopie
DELTA ↓
δ
kopie

Delta is de vierde letter van het Griekse alfabet. Hij heeft een waarde van 4 in het Griekse getallenstelsel en is afgeleid van de Fenicische letter dalet 𐤃. De letters die erna komen in het Griekse alfabet zijn epsilon Ε, zeta Ζ, etaΗ, theta Θ en iota Ι.

De betekenis van delta in de wiskunde

In de wiskunde kan de hoofdletter δ (of 𝛿) worden gebruikt om het volgende weer te geven:

  • Verandering in het infinitesimaal rekenen van een variabele ten opzichte van een andere variabele; bijvoorbeeld Δx staat voor de verandering in x ten opzichte van tijd t.
  • De driehoeksongelijkheid: In de meetkunde is de som van de lengtes van twee willekeurige zijden van een driehoek groter dan of gelijk aan de lengte van de derde zijde.
  • Verschiloperator: In de analyse is een deltafunctie een functie die overal nul is behalve op een punt waar hij oneindig is.

De kleine letter δ (of ςιλφ) wordt vaak gebruikt om het volgende weer te geven:

  • De Kronecker delta: In de wiskunde is dit een functie die 1 is als zijn argumenten gelijk zijn, en 0 anders.