Epsilon (Ε, ε) – De vijfde Griekse letter voor kopiëren en plakken

EPSILON ↑
Ε
kopie
EPSILON ↓
ε
kopie

Epsilon is de vijfde letter van het Griekse alfabet. In de wiskunde staat epsilon voor een heel klein getal dat dicht bij nul ligt. In de natuurkunde staat epsilon voor de elektrische diëlektrische constante van het vacuüm. Het wordt ook gebruikt in de techniek om de efficiëntie van een machine weer te geven. In de scheikunde staat epsilon voor de molaire warmtecapaciteit van een gas.