Kappa (Κ, κ) – De 10e Griekse letter voor kopiëren en plakken

KAPPA ↑
Κ
kopie
KAPPA ↓
κ
kopie

Kappa is de tiende letter van het Griekse alfabet en wordt gebruikt om de klank /k/ weer te geven in het oude en moderne Grieks. In het Griekse getallenstelsel is kappa het getal 20 en afgeleid van de Fenicische letter kaph. De letters die van kappa afstammen zijn onder andere de Romeinse K en de Cyrillische К. Kappa wordt gebruikt in wiskundige en wetenschappelijke vergelijkingen om de golffunctie weer te geven. In de natuurkunde en scheikunde wordt het gebruikt voor de constante van Planck.