Omega (Ω, ω) – De 24e Griekse letter voor kopiëren en plakken

OMEGA ↑
Ω
kopie
OMEGA ↓
ω
kopie

Omega is de laatste letter in het Griekse alfabet. De naam is afgeleid van de laatste letter van het Fenicische alfabet, die ook ʾāleph werd genoemd, wat “os” of “grote” betekent. In vroege Semitische alfabetten vertegenwoordigde de aleph mogelijk een glottale stop, maar tegen de tijd van de vroege Griekse alfabetten had het zijn medeklinkerwaarde (/m/) gekregen.

Omega wordt gebruikt in wiskundige en wetenschappelijke gebieden waar iets als voltooid of compleet wordt beschouwd. In de fysica bijvoorbeeld , vertegenwoordigt omega de uiteindelijke toestand van een atomair systeem nadat alle interacties zijn gestopt. In de verzamelingenleer wordt omega-1 gebruikt om het rangtelwoord oneindigheid aan te duiden.